Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 20 lipca 2024 imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk

Jest najwcześniej wymienianą w dokumentach historycznych miejscowością wzmiankowaną wraz z kilkoma innymi wsiami Żywiecczyzny w latach 1477-1581. Pierwszą informację o Świnnej znajdujemy w „Dziejopisie Żywieckim” Andrzeja Komonieckiego, w zapisach dotyczących 1507 roku, gdzie autor wspomina o zamieszkującej tu rodzinie Promiców /Primusów/ 

„ .....a była to familija Primusów sławna we Świnnej i Szymon Primus był wojewodą wałaskim, /zwierzchnik kilku co najmniej wsi/ który panu Mikołajowi Komorowskiemu piniędzy pożyczał ..” 

We wspomnianym już dziele Andrzeja Komonieckiego odnajduje się również etymologię pochodzenia wielu nazw miejscowości położonych na terenie Żywiecczyzny. Autor pisze „… iż w tym potoku najwięcej świń dzikich najdowano i łowiono, przy tym także mieszczanie żywieccy świnie do Kiełbaszowa, lasu swego, goniąc na bukwie, tam stanowiska przy lesie swoim miewali”. Takim to według Komonieckiego faktom zawdzięcza swą nazwę wieś Świnna. 

Teraźniejsza Świnna to największa w gminie, pod względem powierzchni i liczby mieszkańców wieś, w której siedzibę mają władze samorządowe gminy. Miejscowość liczy około l980 mieszkańców zamieszkujących w 555 domach. Leży u ujścia potoku Przyłękówka do rzeki Koszarawy. W jej skład wchodzi kilka dość znacznie oddalonych od siebie przysiółków np. Granicznik-położony na stokach Łyski, w Paśmie Pewelsko-Ślemieńskim, czy Komarnik –rozciągający południkowo od centrum wsi do podnóża Kiczory w Beskidzie Żywieckim. Te stosunkowo wysoko, ponad 500 m n.p.m. położone miejsca, są wspaniałymi punktami widokowymi także na centrum Świnnej, które rozlokowało się na lewym orograficznie /zgodnie z nurtem/ brzegu rzeki Koszarawy.Położenie to sprawia, że Świnna z roku na rok staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem wypoczynku, zwłaszcza sobotnio-niedzielnego. Mieszkańcy pobliskiego Żywca chętnie korzystają z miejsc kąpielowych, za które służą progi wodne na rzece Koszarawie, a wśród nich Duża Tama. 

Jak przystało na największą w gminie miejscowość, Świnna ma dobrze rozwiniętą sieć handlową oraz drogową. Dogodna jest komunikacja z pobliskim Żywcem i okolicznymi miejscowościami, również tymi położonymi poza terenem gminy. Obok władz lokalnych w Świnnej swą siedzibę mają dwie instytucje kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Tu również funkcjonuje gimnazjum do którego uczęszcza młodzież ze wszystkich wsi. Trudny aktualnie rynek pracy oraz rosnąca popularność nowych form turystyki np. agroturyzmu sprawiają, że na terenie Świnnej rozpoczęły działalność pierwsze gospodarstwa agroturystyczne. W ostatnim czasie zdaje się zauważać rosnące zainteresowanie prowadzeniem tego rodzaju działalności. Propagowana ona jest szczególnie przez działające tu Koło Gospodyń Wiejskich. Obok tej organizacji równie dynamicznie działa Ochotnicza Straż Pożarna wznosząca aktualnie, znacznych rozmiarów budynek nowej remizy strażackiej.