Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 24 czerwca 2024 imieniny: Danuta, Emilia, Jan

W początkach swego istnienia była to wieś zarębna, powstała wraz z kilkoma innymi na Żywiecczyźnie, w latach 1626-1672.

Ta rozciągłość czasowa jest typową dla tego rodzaju formy osadniczej, co związane jest ze szczególnie trudnym pozyskiwaniem nowych terenów pod uprawy rolne. Polegało to na coraz szerszym karczowaniu lasu, co wymagało nie lada trudu. Echa tej ciężkiej pracy odnajdujemy w zapisach A. Komonieckiego dotyczących Pewli Małej, a dokładniej jej części zwanej współcześnie „Biadosek” - „…W tej najpierwej wsi niejaki Morawa, chłop który z Morawy przyszedł, obsadził się i kopiąc tameczne grunta, biadał na nie, iż ciężko mu ich było wyrabiać, i on to miejsce Biedaszkowym nazwał…”.

Dziś obserwuje się zjawisko odwrotne, gdyż ciężko „wyrwaną” lasom ziemię orną odzyskuje „las samosiejka”, gdyż uprawa ziemi staje się nieopłacalna. Podobne tendencje obserwuje się też w innych opisywanych wsiach. Z przedstawionych zapisów Komonieckiego wnioskować można, nie tylko o ciężkim bycie pierwszych osadników, ale również ich pochodzeniu z południa Europy. Domniemywać możemy, że wśród nich nie brakowało osławionych wędrujących pasmem Karpat, pasterzy koczowników określanych mianem Wołochów. Jest to jedyna wieś w gminie, która na swym terenie ma przystanek kolejowy na trasie Żywiec-Sucha Beskidzka. Tragedią dla wsi był pożar zabytkowego kościoła, który dzięki wspaniałej postawie całej społeczności gminnej został w krótkim czasie odbudowany i rozbudowany.

Miejscem częstych spacerów tutejszych mieszkańców i turystów jest las Kiełbasów, a dokładniej znajdująca się w nim drewniana kaplica, którą kiedyś odwiedzał obecny papież Jan PawełII. Kaplicę wzniesiono tuż obok rezerwatu przyrody o nazwie „Gawroniec”.Jest to budowla drewniana, kryta gontem, spełniająca funkcje sakralne. Pewel Mała położona jest u ujścia potoku Pewlica do rzeki Koszarawy oraz w jej dolinie. Przebiega tędy droga wojewódzka prowadząca do przejścia granicznego ze Słowacją, położonego na przełęczy Glinne, w Korbielowie.