Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 27 lutego 2024 imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

 

NABÓR DO PROGRAMU  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – EDYCJA 2024

W związku z tym, że Gmina Świnna uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024     ogłaszamy nabór zgłoszeń do udziału w w/w programie.

Na terenie Gminy Świnna realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ( Pewel Mała , ul. Jana Pawła II 68 ) .

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z  niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Program skierowany jest  do  mieszkańców Gminy Świnna : dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:  wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;  wsparcia uczestnika  przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania ; wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z  otoczeniem.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Realizacja Programu  planowana jest od stycznia 2024 r.  do grudnia 2024 r. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszeń do udziału w Programie ( załącznik nr 7 ), karty czynności ( załącznik nr 8 )  wraz z  kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulami informacyjnymi RODO ( załącznik nr 15) , w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie GOPS ( Pewel Mała , ul. Jana Pawła II 68 )
  • za pomocą poczty tradycyjnej ( Pewel Mała , ul. Jana Pawła II 68 )
  • drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP

w terminie od 3.01.2024 r. do 19.01.2024 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8638 003  oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  , gdzie są także dostępne druki wymaganych dokumentów :

https://swinna.naszops.pl/n,nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024