Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 27 lutego 2024 imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

             Wójt Gminy Świnna informuje  o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świnna w 2023r. przez osoby fizyczne.

        Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane  ze zbiórką , transportem i unieszkodliwianiem, azbestu i wyrobów zawierających azbest ,zakwalifikowanych do I stopnia pilności usunięcia.  Wysokość   dofinansowania może wynosić 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od wielkości przyznanego Gminie dofinansowania. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

       W celu usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej  posesji należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Świnna w terminie do 30 czerwca 2023r.

          Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania , prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów można uzyskać :

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy www swinna.pl w zakładce odpady,
  • w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świnna ul. Wspólna 13 ,pokój nr 16

 tel. 33 8638 023 w godz. urzędowania.

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Świnna

                                                                                                                                                    Henryk Jurasz