Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 27 lutego 2024 imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Od tego tygodnia gminy mają obowiązek przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składanych drogą elektroniczną, zaczął też obowiązywać ujednolicony dla całego kraju wzór takiego wniosku. Prawdopodobnie nie dojdzie natomiast do planowanego zwiększenia o 20 cm obwodu drzew, które można wyciąć bez zezwolenia.  Zmiany w procedurze administracyjnej dotyczącej uzyskiwania pozwoleń na wycinkę wynikają z wejścia w życie 27 stycznia br. zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniającej niektóre przepisy ustawy o ochronie przyrody.

W odniesieniu do wycinki dodano punkt zobowiązujący gminy do przyjmowania wniosków składanych drogą elektroniczną. Na ministerstwo klimatu i środowiska nałożono zaś obowiązek udostępnienia w biuletynie informacji publicznej resortu formularza takiego wniosku w formie dokumentu elektronicznego.

Obowiązujący od 27 stycznia br. wzór wniosku można pobrać ze strony BIP MKiŚ. Zamieszczamy go również w formie załącznika pod tym tekstem.

Jednocześnie w Sejmie toczą się prace nad nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W pierwotnej wersji tekstu regulacji przewidziano zwiększenie o 20 cm w stosunku do obecnego stanu prawnego obwodu drzew, które można wyciąć na własnej działce bez obowiązku uzyskiwania pozwolenia.

I tak w odniesieniu do  topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego dopuszczalny obwód mierzony na wysokości 5 cm nad gruntem miał wzrosnąć z 80 cm do 100 cm, w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego z 65 cm do 85 cm, natomiast w odniesieniu do pozostałych gatunków drzew z 50 cm do 70 cm.

W toku prac w komisjach jednak najpierw wymiary te obniżono o 10 cm, następnie zaś w ogóle zrezygnowano z zapisu wprowadzającego zmiany w tym zakresie. W takiej też formie ustawa została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu.


Załączniki: