Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 28 maja 2024 imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE ŚWINNA

CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU

GMINY W ŚWINNEJ W POKOJU NR 6 , nr tel. 33 8 638 010 WEW. 34

W punkcie można uzyskać:

 • informacje dot. programu Czyste Powietrze,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie  do programu  Czyste Powietrze,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku o płatność po wykonaniu inwestycji.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Uczestnikami programu Czyste Powietrze są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych  w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

https://czystepowietrze.gov.pl/

PROGRAM POSIADA TRZY  POZIOMY DOFINANSOWANIA:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania:
 • Roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł który nie może przekraczać 135 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta czyli wnioskodawcy.
 • W przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków, w PIT uwzględniony jest podział zsumowanego dochodu obojga małżonków na połowę, np. w PIT 37 za 2021 r. będzie to kwota z pola nr 117 „Podstawa obliczenia podatku”.

 

 1. Podwyższony poziom dofinansowania:

miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:


- 1 894,00  zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2 651,00
zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym.

 1. Najwyższy poziom dofinansowania:

miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:

- 1 090,00 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 526,00  zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjenci ubiegający się o podwyższony i najwyższy poziom dofinasowania muszą dołączyć do Wniosku Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzednim.

Zaświadczenia wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pewli Małej (obok ośrodka zdrowia -  ul. Jana Pawła II 68).

ZAKRES DOFINANSOWANIA:

 1. wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła,
 2. modernizacja instalacji Centralnego Ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
 3. wymiana stolarki okiennej oraz drzwi,
 4. docieplenie budynku,
 5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 6. instalacja fotowoltaiczna (tylko w przypadku wymiany źródła ciepła – wnioskujemy razem na jednym wniosku)  

 

 

Raz na kwartał organizowane jest spotkanie dla mieszkańców Gminy Świnna w celu omówienia założeń Programu CP jak również w celu udzielania mieszkańcom potrzebnych informacji dot. Programu,  odpowiedzi na pytania itp.

O terminach spotkań informują plakaty na tablicach ogłoszeń jak również informacja umieszczona na stronie internetowej Gminy.

                                                 


Załączniki: