Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 28 maja 2024 imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
TERMOMODERNIZACJA
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pewli Małej oraz w Pewli Ślemieńskiej w Gminie Świnna
REWITALIZACJA
02.03.2018
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
DEKLARACJA DO POBRANIA
OTWARTY KONKURS OFERT
NABÓR KANDYDATÓW  na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w sferze ochrony i promocji zdrowia  Gminy...
Ważna informacja dla rolników.
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Żywcu informuje.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
PIERWSZE SPOTKANIE    21.02.2018r.  - O GODZINIE 16.30  NA SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPOTKANIA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
27 luty 2018 r. (wtorek) – Spotkanie „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie"- godz. 10.00-13.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala...
Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb...
KRUS
07.02.2018
Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne
KONSULTACJE SPOŁECZNE - REWITALIZACJA
Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świnna do roku 2023. Wójt Gminy Świnna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świnna do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 2 lutego do...
Badanie Spójności Społecznej BSS
WSPIERAMY ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE ŚWINNA